동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Khảo sát mức độ hài lòng của học sinh theo học chương trình giáo dục tiếng Hàn chính quy-năm 2021

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회38회 작성일 21-11-12 16:16

본문

Xin chào các bạn, chúng tôi là Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Dongguk.

 

Khảo sát mức độ hài lòng về chương trình giáo dục của Viên ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Donggukđược đưa ra để xác nhận độ hài lòng về chương trình học tiếng Hàn chính quy của học viên Viện ngôn ngữ trường đại học Dongguk, từ kết quả đó sẽ được đưa ra và cung cấp cho học sinh một chương trình giáo dục phát triền hơn.

Bài khảo sát gồm 5 lĩnh vực và thời gian trả lời sẽ tốn khoảng từ 5~10 phút. Khi trả lời vui lòng chọn 1 trong các ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt. Tài liệu thu thập được thông qua bài khảo sát này sẽ được bảo hộ dựa trên ‘Luật định về bảo hộ thông tin cá nhân của cơ quan công cộng’.

 

Những học sinh trả lời khảo sát cung cấp ý kiến có ý nghĩa và những thông tin cá nhân (tên, mã số học sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà ở) sẽ được chọn và được cung cấp những vật phầm kỷ niệm như sau, vì vậy chúng tôi mọi học sinh hãy tích cực tham bài khảo sát này. 

 

1. Đối tượng tham gia khảo sát: học sinh theo học học kỳ mùa thu năm 2021

 

2. Thời hạn khảo sát: 15.11.2021 (Thứ Hai) ~ 17.11.2021( trong vòng 3 ngày)

 

3. Phương thức khảo sát(khảo sát online): sau khi chọn đường link ngôn ngữ hãy tham gia khảo sát

- Tiếng Hàn: http://naver.me/5bXKyRiG

- Tiếng Anh: http://naver.me/5GylsmJ3

- Tiếng Trung: http://naver.me/F0KSEpkN

- Tiếng Việt: http://naver.me/FNm6YtDX

 

4. Vật phẩm kỷ niệm

- Phiếu mua Áo hoodie của trường Dongguk (28,000won): 20 người trả lời cung cấp những ý kiến đề xuất có ý nghĩa và thông tin các nhân (tên, mã số học sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà)

- Phiếu quà tặng cà phê (5000won): tất cả mọi người trả lời khảo sát có cung cấp thông tin cá nhân

 

5. Tư vấn: 02-2260-8796 hoặc email klc@dongguk.edu


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.