동국대학교 국제어학원

Quá trình chính quy

Visa

  • Nội dung cụ thể về việc cư trú vui lòng xác nhận vào trang chủ của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Đi tới Trang chủ
 
 
Học sinh mới ( Đối tượng cư trú ngoài nước)
  • Những học sinh có ý định học khoá tiếng Hàn từ 2 học kỳ trở lên phải đăng ký Visa D-4-1 ( Visa học tiếng).
  • Những học sinh đã nhận cấp Visa D-4-1 bắt buộc phải nhận phát cấp thẻ cư trú người nước ngoài.
 
 
 
Học sinh mới ( Đối tượng cư trú trong nước)
 
 
 
Đối tượng có điều kiện cư trú khác
  • Hãy đến tại văn phòng hành chính Viện ngôn ngữ Quốc Tế và Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh trước khi đăng ký
 
 
 
Học sinh đang theo học
  • Trước ngày hết hạn visa, thông qua sự giúp đỡ của Viện ngôn ngữ nhất định phải gia hạn visa.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.