동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về việc thay đổi lịch học cho học kỳ mùa thu năm 2021

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회41회 작성일 21-09-13 14:44

본문

in chào, chúng tôi là viện ngôn ngữ quốc tế của Đại học Dongguk.

 

Vì ngày 4 tháng 10 (Thứ Hai) và ngày 11 tháng 10 (Thứ Hai) được chỉ định là ngày nghỉ đã định sẵn, chúng tôi xin thông báo cho bạn học sinh về lịch học tập đã thay đổi cho học kỳ mùa thu của Học viện Ngôn ngữ Quốc tế như sau.


□ Lịch học trước khi thay đổi: 13.09.2021  ~ 24.11.2021(10 tuần)  10: 00-14: 00 (một ngày 4 giờ học/ tổng 200 giờ)
□ Lịch học sau khi thay đổi: 13.09.2021  ~ 26.11.2021(10 tuần)  10: 00-14: 00 (một ngày 4 giờ học/ tổng 200 giờ)
□ Liên hệ : phòng hành chính viện ngôn ngữ quốc tế (02-2260-3471, 3472, 3758, 8796)


cảm ơn
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.