동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CỦA KỲ MÙA ĐÔNG NĂM 2020

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회41회 작성일 20-12-14 13:09

본문

Do sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch corona nên lịch học kỳ mùa đông được thay đổi như sau:

1. Ngày 14 tháng 12( thứ 2), ngày 15 tháng 12( thứ 3): lớp học trực diện tại trường
Dự định thông báo về chương trình, lịch học và phân phát sách

2. Ngày 16 tháng 12( thứ 4) ~ ngày 28( thứ 6): lớp học ONLINE
Giãn cách xã hội ở mức 2.5 nên viện ngôn ngữ tất cả các tiết học đều tiến hành học online ( bằng WEBEX)

3. Sau ngày 28(thứ 6)
Tùy vào tình hình phát sinh do dịch corona phia chính phủ sẽ ra thông báo sau ngày 28 tháng 12. Hiện tại do việc dãn cách xã hội nên tạm thời tiến hành học oniline và nếu mức giãn cách xã hội vẫn duy trì mức 2,5 hoặc mức 3 thì sẽ có thể tiến hành học online

4. Ngày 25 tháng 1 năm 2021( thứ 2) toàn bộ trường tiến hành kiểm tra toàn bộ vậy nên vào hôm đó viện ngôn ngữ nghỉ học

5. Vậy nên lịch học kỳ mùa đông năm được thay đổi từ 2020 từ ngày 14 tháng 12 năm 2020~  ngày 26 tháng 2 năm 2020

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.