동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo dành cho học sinh mới của kì học mùa đông 2020

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회114회 작성일 20-12-10 17:02

본문

Chào đón kỳ học mùa đông 2020 học viện ngôn ngữ quốc tế trường đại học Dongguk.

Các bạn tân sinh viên vui lòng kiểm tra kỹ nội dung dưới đây.

Thời gian diễn ra kỳ học mùa đông:14.12.2020 ~ 26.02.2021 (10 tuần)

Thời gian học : 10:00~14:00

Hướng dẫn phân chia lớp học và phòng roomchat online sẽ được thông báo thông qua trang chủ của trường sau ngày 11 tháng 12

1. Tài liệu định hướng cho tân sinh viên

a. Hướng dẫn nội quy học tập

b. Hướng dẫn làm thẻ người nước ngoài

c. Cách đăng ký cấp giấy chứng nhận, vv...

2. Hướng dẫn cách thực hiện lớp học trực tuyến

3. Giấy xác nhận tự cách ly: Sinh viên khi nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải ghi giấy “ Xác nhận tự cách ly” và gửi về klc@dongguk.edu.


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.