동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về đánh giá tiết học của học kỳ mùa thu năm 2020 đợt 1

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회76회 작성일 20-10-22 14:18

본문

Học kỳ mùa hè năm 2020 đang tiến hành mở đánh giá độ hài lòng về tiết học đợt 1 vậy nên các bạn học sinh đang theo học hãy tích cực tham gia

1. Đối tượng tham gia đánh giá: hiện tạ là học sinh đang theo học tại trường kỳ học mùa thu năm 2020

2. Thời gian tiến hành đánh giá: ngày 26. 10. 2020 đến ngày 06. 11. 2020

3. Cách thứ đánh giá: http://interlang.dongguk.edu/evaluation/ Vào đăng nhập > Tiến hành đánh giá lớp học

- Mã ID: mã số học sinh _ ví dụ : 2019150111/ PW( ngày tháng năm sinh: ví dụ: 19991111) - Có thể tiến hành bằng máy tính hoặc điện thoại 

4. Lưu ý khác

- Trong thời gian tiến hành nếu không đánh giá thì sẽ không được nhận giấy chứng nhận “이수증”,”수료증”.

- Nếu không biết mã số học sinh và mật khẩu hãy hỏi tại văn phòng hành chính.


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.