동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn về sự đồng ý tái nhập cảnh với những học sinh đang theo học khi xuất cảnh ra nước ngoài

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회53회 작성일 20-05-28 16:53

본문

Theo điều khoản 30Luật quản lý xuất nhập cảnh, từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 những người nước ngoài có ý định tái nhập cảnh vào Hàn Quốc sau khi đã xuất cảnh thì phải nhận được sự đồng ý tái nhập cảnh và, đối với trường hợp xuất cảnh mà không nhận được sự đồng ý tái nhập cảnh thì việc đăng ký người nước ngoài sẽ bị hủy bỏ. 

Có thể đăng ký xin giấy đồng ý tái nhập cảnh tại tất cả các cục xuất nhập cảnh. quản lý người nước ngoài trên toàn quốc. (Có khả năng đăng ký tại sân bay)


[Hướng dẫn nộp giấy chuẩn đoán]

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đối với những người nước ngoài có ý định tái nhập cảnh vào Hàn Quốc sau khi đã xuất cảnh, trong vòng 48 giờ kể từ ngày xuất phát tại địa phương(Việt Nam) nhận kiểm tra chuẩn đoán Corona19 và phải mang theo giấy chuẩn đoán với nội dung tương ứng mới được phép tái nhập cảnh. (Ngoại trừ những người cư trú với tư cách ngoại giao(A-1), công vụ(A-2), hiệp định(A-3), kiều bào(F-4))


<Trường hợp lưu ý liên quan đến giấy chuẩn đoán>

Giấy chuẩn đoán được cấp bởi cơ quan y tế có hiệu lực tại địa phương nên chỉ công nhận bản chuẩn đoán đã được công chứng dịch thuật bằng tiếng anh.

Trên giấy chuẩn đoán phải được ghi chép rõ người nhận chuẩn đoán có các triệu chứng sốt, ho, cảm hàn, đau đầu, hô hấp khó khăn, đau cơ bắp, viêm phổi hay không và ngày nhận kiểm tra chuẩn đoán (chỉ công nhận đối với người nhận chuẩn đoán trước ngày xuất phát nội trong vòng 48h)**

Không yêu cầu nhất định phải nộp giấy chuẩn đoán có kết quả âm tính với Corona19(Test Negative). Tuy nhiên, đối với trường hợp đã được chuẩn đoán là âm tính thì chỉ công nhận giấy chuẩn đoán còn hiệu lực.


Trường hợp không nhận chuẩn đoán hoặc mang theo giấy chuẩn đoán không còn hiệu lực, hay nộp giấy tờ giả mạo. chỉnh sửa cũng như hư cấu thì sẽ bị gặp bất lợi như khi làm thủ tục lên máy bay và từ chối việc nhập cảnh.. 

Nhà trường mong những học sinh có ý định sau khi kỳ học kết thúc sẽ xuất cảnh tạm thời(về nước) rồi quay trở lại hiểu rõ và nhất định tuân thủ các quy định trên. 

 


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.