동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo mở lớp học bổ trợ

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회24회 작성일 20-05-18 10:20

본문

Học kỳ mùa xuân năm 2020 đối tượng là những học sinh bị thiếu điểm chuyên cần nên chúng tôi mở lớp bổ trợ. Trong đó các đối tượng là những học sinh có nguyện vọng và đăng ký học kỳ học tiếp theo hãy tích cực tham gia.

 

Đối với các đối tượng: những học sinh nghỉ học quá 41 tiết học và có nguyện vọng tham gia lớp bổ trợ.

Cách thức tiến hành: tiến hành học online trực truyến tại(WEBEX).

nội dung tiến hành

Nội dung

Thời gian

Phân chi lớp học

Khác

Đợt 1

Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 từ 15h đến 18h

3 tiếng* 10 ngàyà 30 tiếng

TOPIK/ TOPIK* Chia 2 lớp khác nhau.

 

Đợt 2

Từ ngày 8 tháng 6 đến 12 tháng 6

2 tiếng* 5 ngày à 10 tiếng

Sơ cấp/ Trung cấp

*Tùy theo lượng đăng ký các cấp sơ /trung/ Cao cấp sẽ phân chia phù hợp

 

Ngày 20 tháng 5( thứ 4) ngày trải nghiệm văn hóa thì lớp bổ trợ không tiến hành.

Cách đăng ký: đăng ký tại các giáo viên của lớp học của mình.

Các điều lưu ý khác

- Số phong học sẽ xác nhận được tại trang web của trường vào thứ 2.

- Các học viên tham gia vào lớp bổ trợ thời giant ham gia sẽ được tính tương ứng với thời gian mà đã vắng học , kết quả có thể xác nhận vào ngày 16 tháng 6 ( thứ 3) tại văn phòng hành chính viện ngôn ngữ.

no.

meetting room no.

TOPIK

918 179 729

TOPIK

917 170 600

 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.