동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Đăng ký gia hạn visa tập thể tại viện giáo dục tiếng Hàn học kỳ mùa xuân năm 2022

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회125회 작성일 22-05-09 15:58

본문

1. Đối tượng đăng ký: Là các bn hc sinh ca vin ngôn ng đang hc ti trường hết hn sau ngày 23 tháng 5 

BT BUC NP HC PHÍ HC K MÙA HÈ

- Đăng ký 1 hc k( hc k mùa hè): có th gia hn 3 tháng

- Đăng ký 2 hc k(mùa hè, mùa thu): có th gia hn 6 tháng

- Tuy nhiên, thi gian gia hn có th thay đổi do t l đi hc chuyên cn ca hc sinh ti vin ngôn ng hoc vì lý do cá nhân, và thi gian gia hn ti đa là 6 tháng da trên ngày hết hn lưu trú ca các hc sinh.

Nếu bn không đăng ký gia hn tp th thì hc sinh phi chu trách nhim v vic hết thi gian lưu trú.

※ Nếu hc sinh xut cnh trước khi nhn li th cư trú người nước ngoài thì bn s không bao gi có th nhp cnh li Hàn Quc được.

※ N​ếu bn không gia hn th đăng ký người nước ngoài trong thi hn thì bn s b pht tin và mt quyn lưu trú ti Hàn Quc sau 14 ngày k t ngày hết hn cư trú.

 Nếu hc sinh t đăng ký gia hn cá nhân có th được thc hin thông qua vic đặt lch trước ti Văn phòng nhp cư và có th mt ít nht 1 đến 2 tháng hoc lâu hơn tùy thuc vào hoàn cnh lúc đó.

※ ​Đăng ký gia hn tp th s được x lý khi đáp ng đủ s lượng người đủ điu kin gia hn theo quy định ca cc xut nhp cnh. Nếu không đăng ký gia hn tp th thì trước khi hết thi gian lưu trú, bn phi t đăng ký gia hn trước ngày hết hn cư trú.

2. Cách đăng ký: Đăng ký tp th ti phòng hành chính(phòng 501 tng 5 toà Hyehwa)


3. Hn np h sơ: 16/5 (Th 2), 18/5 (Th 4) 14:00 đến 16:00 trong hai ngày (Tuân th nghiêm ngt thi hn np h sơ)

4. Hướng dn tài liu chun b và phí gia hn

Phân loi

Tài liu chun b

Phí gia hn

Gia hn thi gian cư trú

Th cư trú người nước ngoài (gc)

H chiếu (bn sao)

Giy đăng ký tng hp

Giy chng nhn đang theo hc, đóng hc phí

(nhà trường cp phát)

Giy t chng minh địa ch cư trú (*tham kho phn dưới)

60,000

(Ch np bng tin mt)

Ti văn phòng hành chính không th photo giy t, vy nên phi chun b đầy đủ các giy t yêu cu và tin phí gia hn ngoi tr các giy t chng nhn.

Giy chng nhn đang theo hc và giy chng nhn đóng hc phí theo mc đích gia hn visa s được văn phòng cp phát(Không cn phi đăng ký và chun b).

Có th nhn đơn đăng ký tng hp và giy xác nhn địa ch cư trú trước ca văn phòng vin giáo dc tiếng Hàn.

 

[Tài liu chng minh nơi cư trú] (Bt buc chun b tài liu phù hp vi 1 trong 4 mc dưới đây)

Phương thc cư trú

Tài liu chng minh

Lưu ý

1. Cư trú ti ký túc xá

1. Giy chng nhn cư trú ti ký túc xá

đóng du ca trưởng trường hc hoc trưởng ký túc xá

2. Cư trú theo hp đồng bt động sn có tên ca bn thân

1. Bn hp đồng thuê nhà tiêu chun

Trong trường hp là hp đồng nhà khác vi bn tiêu chun, phi xác định rõ tt c ni dung gm địa ch cư trú, thông tin và ch ký ca ch nhà, người thuê nhà, thi gian cư trú

3. Cosiwon, AirBnB, guest house, ..vv

1. Giy xác nhn cung cp nơi hoc giy xác nhn vào

2. Giy chng nhn kinh doanh nhà (dùng để xác nhn địa ch)

3. Hóa đơn tin phòng (dùng để xác nhn thi gian cư trú)

Địa ch ti Giy xác nhn cung cp nơi và giy chng nhn kinh doanh nhà phi đồng nht

Giy xác nhn vào phi ghi rõ ngày vào

Trong trường hp np tin phòng bng tin mt, chuyn khon thì cn có ni dung giao dch (trong trường hp ca AirBnB, có th in trên trang Receipt)

4. Cư trú theo hp đồng bt động sn theo tên ca người khác

1. Giy xác nhn cung cp nơi

2. Th chng minh ca người cung cp nơi (bn sao 2 mt)

3. Bn hp đồng văn phòng bt động sn theo tên ca người cung cp nơi

Trên Giy xác nhn cung cp nơi nêu rõ ngày bt đầu vào

Mt sau th cư trú ca người cung cp nơi địa ch phi đồng nht vi địa ch trên Giy xác nhn cung cp nơi

Nếu mt sau ca th chng minh có địa ch khác thì cn b sung thêm hp đồng thuê nhà có địa ch đồng nht

Đin thoi tư vn: 02)2260-3472/3758

 

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.