동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn đăng ký gia hạn tập thể thẻ cư trú người nước ngoài viện giáo dục tiếng Hàn học kỳ mùa Xuân - 2022

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회164회 작성일 22-04-11 15:50

본문

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên có th đăng ký người nước ngoài hết hn sau ngày 19 tháng 4 trong là các bn hc viên vin ngôn ng đang hc ti trường

 - Hc sinh có th đăng ký nếu bn thân không có kế hoch tham gia vào khoá hc trong hc k mùa hè hoc nếu hn đăng ký ca bn hết hn trong hc k mùa xuân.

 - Để có th gia hn thì hc viên phi đăng ký hc k mùa hè.

Nhng học sinh không đăng ký gia hạn tập thể sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với tất cả vấn đề liên quan tới việc thời gian cư trú hết hạn.

Tiếp nhn h sơ tp th s được tiến hành khi s người đăng ký gia hn đáp ng đ theo qua đnh ca Cc qun lý xut nhp cnh. Nhng hc sinh không đăng ký gia hn tp th trước khi visa hết hn thì nht đnh phi t đăng ký gia hn ti cc trước khi quá hn cư trú.

 

2. Đối tượng công vic: Gia hn th cư trú người nước ngoài

Trường hp hc sinh đăng ký riêng, có th đt lch đ nhn th ti Cc qun lý xut nhp cnh và thi gian ti thiu khong t 1~2 tháng.

Nếu trong k hn visa hết hn nhưng vn không gia hn, hc sinh s tr thành đi tượng vi phm phi np pht, và sau 14 ngày k t ngày hết hn s b mt tư cách cư trú ti Hàn Quc.

Tu theo s thay đi ca Cc qun lý xut nhp cnh, thi gian nhn th cư trú người nước ngoài có th b kéo dài hơn d đnh.

Trước khi được cp th, nếu xut cnh s không th tr li Hàn Quc.

 

3. Cách đăng ký: Đăng ký tp th ti phòng hành chính(phòng 501 tầng 5 toà Hyehwa)

 

4. Hn np h sơ: 14/4 (Th 5), 15/4 (Th 6) 14:00 đến 16:00 trong hai ngày (Tuân th nghiêm ngt thi hn np h sơ)

 

5. Hướng dn tài liu chun b và phí gia hn

Phân loi

Tài liu chun b

Phí gia hn

Gia hn thi gian cư trú

Th cư trú người nước ngoài (gc)

H chiếu (bn sao)

Giy đăng ký tng hp

Giy chng nhn đang theo hc, đóng hc phí

(nhà trường phát cp)

Giy t chng minh đa ch cư trú (*tham kho phn dưới)

60,000

(Ch np bng tin mt)

Giy chng nhn đang theo học và giy chng nhn đóng hc phí theo mc đích gia hn visa s được văn phòng cấp phát(Không cn phi đăng ký và chuẩn bị).

Có th nhn đơn đăng ký tổng hợp và giy xác nhn đa ch cư trú trước ca văn phòng vin giáo dục tiếng Hàn.

 

[Tài liu chng minh nơi cư trú] (Bắt buộc chuẩn bị tài liệu phù hợp với 1 trong 4 mục dưới đây)

Phương thc cư trú

Tài liu chng minh

Lưu ý

1. Cư trú ti ký túc xá

1. Giy chng nhn cư trú ti ký túc xá.

Có đóng du ca trưởng trường hc hoc trưởng ký túc xá

2. Cư trú theo hợp đồng bt đng sn có tên ca bn thân

1. Bn hp đng thuê nhà tiêu chun.

Trong trường hp là hp đng nhà khác vi bn tiêu chun, phải xác đnh rõ tất cả nội dung gồm đa chỉ cư trú, thông tin và ch ký ca ch nhà, người thuê nhà, thi gian cư trú

3. Cosiwon, AirBnB, guest house,..vv

1. Giy xác nhn cung cp nơi hoc giy xác nhn vào

2. Giy chng nhn kinh doanh nhà (dùng đ xác nhn đa ch)

3. Hóa đơn tin phòng (dùng đ xác nhn thi gian cư trú)

Địa ch ti Giy xác nhn cung cp nơi và giy chng nhn kinh doanh nhà phi đng nht

Giy xác nhn vào phi ghi rõ ngày vào

Trong trường hp np tin phòng bng tin mt, chuyn khon thì cn có ni dung giao dch (trong trường hp ca AirBnB, có th in trên trang Receipt)

4. Cư trú theo hp đng bt đng sn theo tên ca người khác

1. Giy xác nhn cung cp nơi

2. Th chng minh ca người cung cp nơi (bn sao 2 mt)

3. Bn hp đng văn phòng bt đng sn theo tên ca người cung cp nơi

Trên Giy xác nhn cung cp nơi nêu rõ ngày bt đu vào

Mt sau th cư trú ca người cung cp nơi có đa ch phi đng nht vi đa ch trên Giy xác nhn cung cp nơi

Nếu mt sau ca th chng minh có đa ch khác thì cn b sung thêm hp đng thuê nhà có đa ch đng nht

 

Đin thoi tư vn: 02)2260-3472/3758


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.