동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn sử dụng thẻ sinh viên điện tử DONGGUK PASS

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회131회 작성일 22-03-31 13:52

본문

​Xin chào, chúng tôi là Viện giáo dục tiếng Hàn.

Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng Thẻ sinh viên điện tử, học sinh vui lòng tham khảo để sử dụng.

1. Giới thiệu: Thẻ sinh viên điện tử

2. Nơi sử dụng: Thư viện trường,.. vv

3. Phương pháp tải về: Tham khảo file đính kèm

4. Ngày phát cấp thẻ sinh viên: Cuối tháng 4
※ Mặc dù đã dự định phân phát vào ngày 1 tháng 4 nhưng vì một số vấn đề phát sinh nên việc cấp phát thẻ sinh viên bị trì hoãn.

5. Liên hệ : 02-2260-8796 

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.